И съветници от ОбС – Разлог се замогнали през 2020 година

14 септември 2021 | 15:16
4 коментара
И съветници от ОбС – Разлог се замогнали през 2020 година

Според данните от подадените имуществени декларации единствените, придобили недвижими имоти през изминалата година от всичките 21 съветници в ОбС – Разлог, са председателят д-р Мария Копанарова и общинският съветник Пламен Ботев.

Председателката на минипарламента е декларирала офис и магазин в Благоевград, от които притежава по 1/2, както и 1/8 от къща с двор, също в областния център. Имотите са придобити посредством съдебни дела. Като налични парични средства председателката е декларирала 30 хил. лв., спестени от пенсии и заплати, и още 7 хил. долара от наеми, а на влог в банка държи 36 хил. лв. 27 928 лв. са годишните доходи на д-р Копанарова по трудови договори и 10 484 лв. от пенсии. Допълнително е декларирала 4938 лв. на съпруга й от наеми и 7209 лв. от пенсии.

Общинският съветник Пламен Ботев е станал пък собственик на етаж от къща в Разлог, получен като дарение. Съветникът няма декларирани парични средства в банка, няма и кредити.

Другите съветници не са декларирали движимо имущество от предходната година, но някои от тях имат заделени финансови средства в банки.

Кирил Калоянов, който има собствен бизнес и заедно със съдружника си въртят едни от най-оборотните заведения в Разлог и Банско, е декларирал налични парични средства в размер на 55 хил. лв., спестени от заплати, толкова са и декларираните пари на влог в банка. 4400 лв. е сумата, която Калоянов е посочил като получена по трудови договори, както и заплати на съпругата му в размер на 9600 лв. Калоянов е декларирал, че има 50% дялово участие в две фирми – „КиК Мениджмънд“ ООД и „КиК Инвест Банско“ ООД.

Васка Бележкова, която също е в частния бизнес, а семейството й притежава най-голямата кланица в Разлог, е декларирала налични парични средства в размер на 19 500 лв. и допълнително 5200 евро. На депозит в банка държи 19 хил. лв. и 2200 евро. 34 200 лв. са декларираните от нея годишни доходи и още 10 000 лв., получени от други източници. 6800 лв. са доходите на съпруга й.

Николай Колчев също е декларирал 10 400 лв. в банка, спестени от дивиденти. Той е съсобственик във фирма „Винстрой Инвест” ООД с 1/2 дялово участие, управлява и друга фирма – „Методи Механджиев“ ЕООД. 7320 лв. са декларираните от него средства от заплати и още 7213 лв. на съпругата му.

Шефът на отделението по физиотерапия д-р Радко Тумбев е декларирал годишен доход от заплати по трудови договори и трудови правоотношения в общ размер на 39 900 лв., както и 15 600 лв. от заплати на съпругата му. Съветникът изплаща и два кредита, единият от които ипотечен.

Солидни годишни доходи е посочил общинският съветник Христо Зайков, който е вписал 48 974 лв., получени по трудови правоотношения, и още 3700 лв. по други трудови договори. 4670 лв. е годишната заплата на съпругата му. Не е декларирал имоти и коли на свое име. В банка държи 4 хил. лв. и още две на влог на името на съпругата му.

Николай Дундалов е декларирал само средства от трудови договори и по трудови правоотношения в размер на 5721лв., както и 26 290 лв. от друга стопанска дейност.

Анастасия Спасова има налични парични средства в размер на 12 хил. лв., спестени от заплати, а декларираните от нея средства по трудови договори и трудови правоотношения са в размер на 18 400 лв.

Шефката на инкасото във ВиК – Разлог Гергана Костова не е декларирала пари в банка, а по трудови договори и трудови правоотношения е получила 17 хил. лв., а 23 576 лв. са средствата от заплати на съпруга й.

Банков влог в размер на 20 хил. лв. е декларирала и Фиданка Цирова, като е посочила, че средствата са получени по наследство. 1685 лв. са годишните й възнаграждения по трудови договори.

Димитър Марков е декларирал общо 9047 лв. по трудови договори и трудови правоотношения, както и допълнително 4600 лв. от прехвърляне на права или имущество, и още 1000 лева, получени по чл. 35 от ЗДДФЛ. 3840 лева са заплатите на съпругата му.

Трима общински съветници са придобили автомобили през предходната година. Джип „Ленд Роувър” за 2400 лв. си е купил общинският съветник Марио Терзиев през 2020 година. Той няма спестени средства, но има банков кредит. По трудови договори е получил 3850 лв., а по трудови правоотношения – 6710 лв. Допълнително е декларирал 1451 лв. от доходи като банков посредник и заплати на съпругата му в размер на 7200 лв.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Петър Попов също се е сдобил с кола през 2020 година. Той си е купил „Волво” за 1200 лв. Няма спестени пари в банка, но има деклариран банков кредит. Доходите му по трудови договори са в размер на 4000 лв.

Пламен Хаджиев също си е купил лек автомобил през 2020 година. Той се е сдобил с „Хюндай Санта Фе” за 5000 лв. 15 800 лв. са декларираните от него доходи по трудови договори и още 3800 лв. по трудови правоотношения, както и 32 хил. лв. от земеделска продукция.

Най-възрастният съветник – Георги Крънчев, има годишни доходи от 18 300 лв. от стопанска дейност като едноличен търговец и още 4300 лв. по трудови договори.

Лилка Досевичина не е декларирала доходи по трудови правоотношения само две складови помещения в родното й село Елешница, придобити през миналото десетилетие.

Най-младата съветничка Мария Крънчева също има спестявания в банка в размер 9947 лв. от застраховки. Няма имущество на нейно име. Бившата вече съветничка Александра Георгиева, която напусна минипарламента заради нова работа, е декларирала 3184 лв., получени по трудови договори.

Сред съветниците фигурира и името на депутата адв. Иван Димитров, който през миналата година беше част от ОбС – Разлог. 3309 лв. са годишните му доходи по трудови договори и 17 194 лв. от стопанската му дейност като адвокат. Още 1438 лв. е декларирал адв. Димитров доход по чл. 35 от ЗДДФЛ. 1508 лв. са заплатите на съпругата му. Димитров е декларирал огромен кредит.

Липсва декларация на общинския съветник Александър Крайнов./струма/


Шибил публикува:
15 септември 2021 | 14:08
А за палатите къщи за гости в Баня на зам кметовете от разлог нещо да кажете?
джуро публикува:
15 септември 2021 | 07:52
А малко за гюровата кленза
Община публикува:
15 септември 2021 | 07:31
Най- младата съветничка на секретаря дъщеря му спестила 10 000 лева това за Разлог са много пари а никъде не работи
разлог публикува:
14 септември 2021 | 17:23
как така фиданка има пари от наследство мария крънчева от застраховки друг си купил джип за 2400 лв друг волво за 1200 направо смешна работа как може такова нещо не ви ли е срам да пишете и говорите глупости и да се правите на 6 без 10 ах леле леле та не живково време

Добавете Вашия коментар!